SPECTRUMQUOTESS.BE

OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN

Week 01/02 - 05/02

 • brainstorming ondernemend project

 • naamkeuze onderneming

 • selectie naamkeuze via enquête

Week 08/02 - 12/02 (AFSTANDSONDERWIJS)

 • ontwerpen van een logo via Canva

 • bedenken van een slogan

 • opzoeken van standaardquotes op het internet (Google afbeeldingen, Pinterest ...)

Week 22/02 - 26/02

 • selectie logo en slogan via enquête

 • selectie standaardquotes

 • standaardquotes opmaken in het juiste formaat (16cmx16cm en 13cmx20cm)

 • marktonderzoek via Google Formulier

 • bespreking resultaten marktonderzoek

 • kostenanalyse en prijsbepaling

MARKTONDERZOEK

LOGO

SLOGAN

Week 01/03 - 05/03

 • vervolg kostenanalyse en prijsbepaling

 • taakverdeling van het personeel (leerlingen)

 • afwerken website door leerlingen

 • promotie: poster, flyer, facebook, instagram (via Canva), TikTok

POSTER

INSTAGRAM

FACEBOOK

TIKTOK

Week 08/03 - 12/03

 • start promotiecampagne op sociale media, via posters en in de klassen bekendmaking via website

 • catalogus maken, afdrukken en in mappen sorteren

 • productieproces: bestellen en maken van een eigen standaard- en gepersonaliseerde quote

 • voorbereiding verkoopstand: afdrukken standaardquotes, logo en banner om op onze achterwand te plakken.

 • Online verkoop start op 10/03

Week 15/03 - 23/03

 • verkopen via pop-up verkoopstand

 • betalen via verkoop- en betaalstand op speelplaats

 • verwerken van de verkoop- en betaalorders

Week 26/04 - 30/04

 • etiketten ontwerpen in Canva voor de verpakking

 • naamkaartjes maken in Word (etiketten)

 • verpakken van de quotes

 • leveren van de quotes aan onze leerkrachten en leerlingen

Week 03/05 - 07/05

 • kosten en opbrengsten berekenen in Excel

 • brainstormen over het doel van de winst

 • eindevaluatie van het project